Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 september 2020. Totalt antal aktier är 26 384 000. Antalet aktieägare är 3 831. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 399 875 16,68%
Råsunda Förvaltning AB 3 560 475 13,49%
Aurena Laboratories 1 579 500 5,99%
Övriga aktieägare 16 844 150 63,84%
Totalt 26 384 000 100,00%