Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 1 Juni 2019:

Ägare Totala aktier Procent
Cerbios-Pharma SA 4 722 000 24,36%
Råsunda Förvaltning AB 3 776 000 19,48%
Aurena Laboratories AB 1 496 000 7,72%
Medigelium AB 738 000 3,81%
Jan Holmbäck 728 000 3,76%
Övriga ägare 7 924 000 40,87%
Totalt 19 384 000 100,00%