Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 mars 2020:

Namn Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 399 875 18,66%
Nordnet Bank AB 3 800 288 16,11%
Råsunda Förvaltning AB 3 790 470 16,07%
Avanza Bank 2 882 403 12,22%
Svenska Handelsbanken AB 2 041 992 8,66%
Aurena Laboratories 1 579 500 6,70%
Nordea Bank 1 413 081 5,99%
SEB AB 1 168 521 4,95%
Övriga aktieägare 2 507 870 10,63%
Totalt 23 584 000 100,00%