Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 September 2019:

Namn Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 888 750 20,73%
Råsunda Förvaltning AB 3 942 750 16,72%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 670 204 11,32%
Aurena Laboratories 1 579 500 6,70%
Jan Holmbäck 813 874 3,45%
Avanza Pension 801 008 3,40%
Cormac Invest AB 773 334 3,28%
Medigelium AB 738 000 3,13%
Olle Holmertz privat och genom bolag 504 000 2,14%
Ola Flink Consulting AB 455 334 1,93%
Övriga aktieägare 6 417 246 27,21%
Totalt 23 584 000 100,00%