Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 18 augusti 2020:

Namn Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 399 875 18,66%
Råsunda Förvaltning AB 3 560 475 15,10%
Aurena Laboratories 1 579 500 6,70%
Jan Holmbäck 813 874 3,45%
Medigelium AB 662 000 2,81%
Övriga aktieägare 11 718 276 49,69%
Totalt 23 584 000 100,00%