Bolagsstämma

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) inbjuds att delta i årsstämman den 20 juni 2019 kl. 09.00 vid Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Registreringen börjar kl. 08.30 och avbryts när mötet öppnas.

Läs inbjudan (Kallelse) till 2019 årsstämma (svenska) HÄR

Lipidor – Fullmaktsformulär ÅS19 finner du HÄR