Ledning

Ola Holmlund

Född 1969

VD sedan 2018. Kandidatexamen i affärsadministration.

Erfarenhet: Ola har mer än 20 års erfarenhet av internationell försäljning och lansering av medicinteknik, läkemedel och andra Life science-produkter.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i:

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 500 000 teckningsoptioner.

Michael Owens

Född 1956

Ekonomichef sedan 2018. Utbildad civilekonom.

Erfarenhet: Michael har tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor för Ernst & Young AB, ”Staff Accountant” för Arthur Andersen & Co, och har även varit CFO för bland annat AB Tre Cé System och Vitamex samt haft rollen som controller på Karolinska Development AB. Michael har lång erfarenhet av exekutiv position inom medicinteknisk forskning med att biträda bolag genom det komplexa legala och fiskala landskapet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i M Owens Management Consulting AB, LECRA Group International AB, Lecra Eco Sustain AB och FirstBase AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern VD för KCIF Fund Management. Styrelseledamot i KD Incentive AB och Modus Therapeutics Holding AB (publ).

Äger mer än fem procent av aktierna i: M Owens Management Consulting AB och FirstBase AB.

Innehav i Bolaget: 20 000 aktier, 16 667 teckningsoptioner (TO1).

Jan Holmbäck

Född 1957

Forskningschef sedan 2010. Doktorsexamen i organisk kemi.

Erfarenhet: Jan är medgrundare i Lipidor och har snart 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, speciellt inom analytisk och organisk kemi.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm. VD och styrelseledamot i SumIT System Aktiebolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: 813 874 aktier, 1 937 teckningsoptioner (TO1).