Styrelse

Ola Flink

Född 1944

Styrelseordförande sedan 2017. Apotekarexamen.

Erfarenhet: Ola har närmare 50 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat Astra Zeneca, ACO Läkemedel, och som konsult avseende läkemedelsutveckling samt erfarenhet som investerare inom Life science. Ola är styrelseledamot (och före detta ordförande) i Asarina Pharma AB som nyligen noterades vid Nasdaq First North.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pens. Farmaceuters Förbund. Styrelseledamot i Asarina Pharma AB (publ) och i Ola Flink Consulting AB. Ledamot i valberedningen för Brf Tullstugan 3.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB och Marbileads AS Norge.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Ola Flink Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 455 334 aktier, 16 667 teckningsoptioner (TO1),  50 000 köpoptioner.

Ola Flink är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare

Gabriel Haering

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2014. Examen i kemi och har en Ph.D i Natural Sciences från Swiss Federal Institute i Zürich (ETHZ).

Erfarenhet: Gabriel är anställd av Cerbios-Pharma SA (Schweiz) som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av kemiska och organiska läkemedelsingredienser, så kallade APIs. Gabriel har över 20 års internationell erfarenhet från läkemedelsindustrin och har bland annat arbetat med affärsutveckling och varit Head of Commercial Division för Chemical contract manufacturing operations vid Helsinn Pharmaceutical Group.

Pågående uppdrag: Anställd på Cerbios-Pharma SA och GMT Fine Chemicals SA. Styrelseledamot i Chemelectiva SA.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i:

Innehav i Bolaget: 65 300 aktier, 15 800 teckningsoptioner (TO1). Gabriel Haering är anställd på Cerbios-Pharma SA, som äger 488 750 aktier i Lipidor.

Gunilla Lundmark

Född 1963

Styrelseledamot sedan 2019.

Erfarenhet: Gunilla är VD för Uppsala Universitets holdingbolag sedan 2018. Dessförinnan har hon haft flera ledande positioner i stora, medelstora och små life science bolag. Bland annat Pharmacia, Q-med och Pharmanest.

Pågående uppdrag: VD för Uppsala Universitets holdingbolag, styrelseledamot i Exscale Biospecimen Solutions AB, Insitutet för Personal och Företagsutveckling AB, Chordate Medical AB (publ.) och AddBio AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: [ska kompletteras]

Äger mer än fem procent av aktierna i: [ska kompletteras]

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 0 teckningsoptioner.

Gunilla Lundmark är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare

Fredrik Sjövall

Född 1980

Styrelseledamot sedan 2018. Utbildad civilingenjör i automationsteknik och en masterexamen i affärsutveckling.

Erfarenhet: Fredrik är VD i Inhalation Sciences AB och var tidigare VD i PharmaSurgics in Sweden AB och Promore Pharma AB (tidigare Lipopeptide). Fredrik har mer än 10 års erfarenhet av att som VD och styrelseordförande leda och även lista svenska life science-bolag.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Inhalation Sciences Sweden AB, Ziccum AB och Monivent AB. Styrelseledamot i Axelero AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Axelero AB.

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 50 000 köpoptioner.

Fredrik Sjövall är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare

Per Nilsson

Född 1975

Styrelseledamot sedan 2018. Examen från handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Per är VD i Råsunda Förvaltning AB och har över 15 års erfarenhet av finansiering och utveckling av innovativa tillväxtbolag.

Pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Råsunda förvaltning aktiebolag. Styrelseledamot i ICTA AB (publ).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i OraSolv AB och Inhalation Sciences Sweden AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Lipidor AB och Råsunda Förvaltning AB. Har tidigare varit verksam, och under de senaste fem åren ägt mer än fem procent av andelarna, i Inhalation Sciences AB.

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 0 teckningsoptioner. Per Nilsson är delägare, styrelseledamot och VD i Råsunda Förvaltnings AB som äger 3 942 750 aktier  i Lipidor.