Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 december 2020. Totalt antal aktier är 28 396 863. Totalt antal aktieägare är 5 467.

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 483 259 15,79%
Råsunda Förvaltning AB 3 482 983 12,27%
Aurena Laboratories 1 621 250 5,71%
Avanza Pension AB 1 143 778 4,03%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 961 929 3,39%
Övriga aktieägare 16 703 673 58,82%
Totalt 28 396 863 100,00%