Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 mars 2022. Totalt antal aktier är 28 976 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,47%
Råsunda Förvaltning AB 3 525 000 12,16%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 687 900 5,82%
Aurena Laboratories 1 621 250 5,59%
Avanza Pension AB 1 139 232 3,93%
Övriga aktieägare 16 520 231 57,03%
Totalt 28 976 863 100,00%