Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 mars 2023. Totalt antal aktier är 28 976 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 860 513 6,42%
Aurena Laboratories Holding AB 1 621 250 5,59%
Avanza Pension AB 1 441 068 4,97%
Jan Holmbäck 858 811 2,96%
Övriga aktieägare 19 231 971 66,37%
Totalt 28 976 863 100,00%