Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 juni 2021. Totalt antal aktier är 28 396 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,79%
Råsunda Förvaltning AB 3 482 983 12,27%
Aurena Laboratories AB 1 621 250 5,71%
Avanza Pension AB 2 149 816 7,57%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 050 748 3,70%
Övriga aktieägare 15 608 816 54,97%
Totalt 28 396 863 100,00%