Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 30 juni 2022. Totalt antal aktier är 28 976 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,47%
Råsunda Förvaltning AB 3 812 000 13,16%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 743 830 6,02%
Aurena Laboratories 1 621 250 5,59%
Avanza Pension AB 1 158 968 4,00%
Övriga aktieägare 16 157 065 55,76%
Totalt 28 976 863 100,00%