Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 december 2022. Totalt antal aktier är 28 976 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 3 963 250 13,68%
Råsunda Förvaltning AB 2 150 000 7,42%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 838 111 6,34%
Aurena Laboratories Holding AB 1 621 250 5,59%
Avanza Pension AB 1 283 633 4,43%
Övriga aktieägare 18 120 619 62,53%
Totalt 28 976 863 100,00%