Aktieägare

Nedan följer en översikt av Bolagets största ägare per den 31 mars 2021. Totalt antal aktier är 28 396 863. 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel av röster och kapital (%)
Cerbios-Pharma SA 4 483 250 15,79%
Råsunda Förvaltning AB 3 482 983 12,27%
Aurena Laboratories AB 1 621 250 5,71%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 273 309 4,48%
Avanza Pension AB 1 099 126 3,87%
Övriga aktieägare 16 436 945 57,88%
Totalt 28 396 863 100,00%