Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMAN 2021

Valberedning årsstämma 2021, se pressmeddelandet.

ÅRSSTÄMMAN 2020

Lipidors årsstämma hölls den 11 juni.

Kommuniké från årsstämma hittas här.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 11 AUGUSTI 2020

Aktieägarna i Lipidor AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna.

Kallelsen till EBS hittas här.

Bilagor:

4b. Board’s report 13.6 [svenska/engelska]
4c. Revisorsyttrande 13.6 [svenska]
4d. Lipidor EBS – Fullmaktsformulär EBS [svenska]
4e. Bilaga A: Optionsvillkor TO 2020 [svenska]