Bolagsstämma

ÅRSSTÄMMAN 2023

Lipidors årstämma hålls den 8 juni 2023, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Fullmaktsformulär ÅS 2023


EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 17 JANUARY 2023

Lipidors extra bolagsstämma hölls den 17 januari 2023:

Kommuniké från extra bolagsstämma hittas här

Fullständigt stämmoprotokoll exklusive röstlängd hittas här

Lipidor håller extra bolagsstämma den 17 januari 2023, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Styrelsens redogörelse

Lipidor AB – Fullmaktsformulär EBS 2023

Lipidor AB – Bilaga 1: Varderingsutlatande Emollivet [engelska]


ÅRSSTÄMMAN 2022

Lipidors årstämma hölls den 2 juni 2022:

Fullständigt stämmoprotokoll ÅS22 utan röstlängd hittas här.

Kallelsen till Årsstämman hittas här.

Bilagor:

Anmälan och formulär för förhandsröstning ÅS 2022

Fullmaktsformulär ÅS 2022

Lipidor AB (publ) – Styrelsens fullständiga förslag LTI 2022:1


ÅRSSTÄMMAN 2021

Lipidors årsstämma hölls den 8 juni 2021:

Kommuniké från årsstämma hittas här.

Fullständigt stämmoprotokoll ÅS21 utan röstlängd hittas här.

Lipidors årstämma hålls den 8 juni 2021, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Lipidor AB – Fullständigt förslag LTI 2021 ink. Bilaga A

Lipidor AB – Föreslagen ny bolagsordning ink. Bilaga A [Svenska / Engelska]

Valberedning årsstämma 2021, se pressmeddelandet.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 8 JUNI 2021

Lipidors extra bolagsstämma hölls den 8 juni 2021:

Kommuniké från extra bolagsstämma hittas här.

Fullständigt stämmoprotokoll EBS21 utan röstlängd hittas här.

Lipidor håller extra bolagsstämma den 8 juni 2021, se pressmeddelandet.

Bilagor:

Lipidor AB – Anmälan och formulär för förhandsröstning

Lipidor AB – Fullmaktsformulär

Emollivet AB – Lipidor ABs förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget

Emollivet AB – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till ledningen i bolaget

Lipidor AB – Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL [Svenska / Engelska]


ÅRSSTÄMMAN 2020

Lipidors årsstämma hölls den 11 juni.

Kommuniké från årsstämma hittas här.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 11 AUGUSTI 2020

Aktieägarna i Lipidor AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna.

Kallelsen till EBS hittas här.

Bilagor:

4b. Board’s report 13.6 [svenska/engelska]
4c. Revisorsyttrande 13.6 [svenska]
4d. Lipidor EBS – Fullmaktsformulär EBS [svenska]
4e. Bilaga A: Optionsvillkor TO 2020 [svenska]