Styrelse

Fredrik Sjövall

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2020 (styrelseledamot sedan 2018). Utbildad civilingenjör i automationsteknik och en masterexamen i affärsutveckling.

Född: 1980

Erfarenhet: Fredrik har 15 års erfarenhet av positioner som VD och styrelseordförande i bolag i Life science branschen. Han har bland annat varit VD för Inhalation Sciences AB, PharmaSurgics AB (nu Promore Pharma AB) och Hemcheck AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ziccum AB, Monivent AB och Emollivet AB. Styrelseledamot i Axelero AB och Phargentis AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Hemcheck Sweden AB, Inhalation Sciences Sweden AB och Ectin Research AB.

Innehav i Bolaget: 40 000 aktier (privat och genom bolag).

Fredrik Sjövall är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Ola Flink

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2017 (Styrelseordförande 2017-2020). Apotekarexamen.

Född: 1944

Erfarenhet: Ola har närmare 50 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat Astra Zeneca, ACO Läkemedel, och som konsult avseende läkemedelsutveckling samt erfarenhet som investerare inom Life science. Ola är styrelseledamot (och före detta ordförande) i Asarina Pharma AB noterat på Nasdaq First North.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pens. Farmaceuters Förbund. Styrelseledamot i Asarina Pharma AB (publ) och i Ola Flink Consulting AB. Ledamot i valberedningen för Brf Tullstugan 3.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB, Marbileads AS Norge och Asarina Pharma AB (publ).

Äger mer än fem procent av aktierna i: Ola Flink Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 482 001 aktier (privat och genom bolag).

Ola Flink är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Denis Angioletti

Styrelseledamot

Styrelsledamot sedan 2020. Har universitetsexamen i Pharmaceutisk Kemi och Teknologi fran Università degli Studi i Milano.

Född: 1968

Erfarenhet: Denis har 25 ars erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Efter en inledande period inom läkemedelsutveckling har större delen av hans karriär varit i försäljnings-, marknadsförings- och affärsutvecklingspositioner inom läkemedelsindustrin, främst hos API-tillverkningsföretag med ansvarsroller för generiska API:er och för CDMO. Närmast, mellan 2013 och 2017, var Denis vice vd för läkemedel på Summit Pharmaceutical Europe och sedan 2017 är Denis CCO på Cerbios Pharma AG.

Övriga uppdrag: CCO på Cerbios-Pharma SA.

Innehav i Lipidor: Inget innehav.

Denis Angioletti är CCO på Cerbio-Pharma SA och är därför att anse som beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Gunilla Lundmark

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1963

Erfarenhet: Gunilla har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom Life Science-sektorn med erfarenhet av bland annat utveckling, tillverkning, försäljning och affärsutveckling. Gunilla är i dag VD för Uppsala Universitet Invest AB, som investerar i tidig fas i lovande och innovativa bolag med stor tillväxtpotential. Närmast var Gunilla VD för Pharmanest AB där hon ledde utvecklingen fran idé till kommersialiseringsfas. Dessförinnan var Gunilla vice VD pa Q-Med AB. Gunilla inledde sin karriär pa Pharmacia & Upjohn.

Pågående uppdrag: VD för Uppsala Universitet Invest AB. Styrelseledamot i Chordate Medical Holding AB (publ), Chordate Medical AB, Uppsala Innovation Centre AB, Institute för Personal-och Företagsutveckling AB, Uppsala universitet Projekt AB, Uppsala universitet Research Intellectual Property AB, Linéa Capital I AB och Combigene AB.

Innehav i Bolaget: Inget innehav.

Gunilla Lundmark är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Otto Skolling

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961

Erfarenhet: Otto Skolling har arbetat mer än 25 ar inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia & Upjohn (Project Director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Övriga uppdrag: Ansvarig för Business Development på Nanexa, Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Nanexa, styrelseledamot i Respinor AS och Bactaviva AB, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB.

Innehav i Lipidor:

Otto Skolling är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till Bolaget respektive dess ledning.