Ledning

Ola Holmlund

Född 1969

VD sedan 2018. Kandidatexamen i affärsadministration.

Erfarenhet: Ola har mer än 20 års erfarenhet av internationell försäljning och lansering av medicinteknik, läkemedel och andra life science-produkter.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i:

Innehav i Bolaget: 0 aktier, 500 000 teckningsoptioner.

Michael Owens

Född 1956

Ekonomichef sedan 2018. Utbildad civilekonom.

Erfarenhet: Michael har tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor, flera CFO befattningar och gedigen erfarenhet av ledande uppdrag inom medicinteknisk forskning med att biträda bolag genom det komplexa legala och fiskala landskapet.

Pågående uppdrag: CFO i Athera AB, Dizlin Pharmaceuticals AB, Ectin Research AB, Emollivet AB and Lipigon Pharmaceuticals AB. Controller i Infant Bacteriall Therapeutics AB, Phargentis AB and Sensidose AB. Styrelseledamot i M Owens Management Consulting AB, FirstBase AB, Lecra AB and Lecra International AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern VD för KCIF Fund Management. Styrelseledamot i KD Incentive AB och Modus Therapeutics Holding AB (publ).

Äger mer än fem procent av aktierna i: M Owens Management Consulting AB och FirstBase AB.

Innehav i Bolaget: 40 000 aktier (genom bolag), 16 667 teckningsoptioner (TO1).

Jan Holmbäck

Född 1957

Forskningschef sedan 2010. Doktorsexamen i organisk kemi.

Erfarenhet: Jan är medgrundare i Lipidor och har snart 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, speciellt inom analytisk och organisk kemi.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm. VD och styrelseledamot i SumIT System Aktiebolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: 816 111 aktier, 1 937 teckningsoptioner (TO1).

Anders Hagman

Född 1958

Chief Development Officer sedan oktober 2020. Doktors- och masterexamen i analytisk kemi.

Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och expertroller inom life science-sektorn. Under de senaste tio åren har han arbetat som utvecklingschef och analyschef på Cobra Biologics.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för SumIT System AB. VD och styrelsemedlem i AP Hagman Consulting AB. Medlem i Expertkommittén SLU Artdatabanken.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  –

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System AB och AP Hagman Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 33 000 aktier.