Ledning

Ola Holmlund

Född 1969

VD sedan 2018. Kandidatexamen i affärsadministration.

Erfarenhet: Ola har mer än 20 års erfarenhet av internationell försäljning och lansering av medicinteknik, läkemedel och andra life science-produkter.

Pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i:

Innehav i Bolaget: 370 000 aktier, 45 000 personaloptioner.

Charlotta Ekman

Född 1981

Ekonomichef sedan 2022. Utbildad ekonom samt masterexamen i affärsutveckling.

Erfarenhet: Charlotta har tidigare erfarenhet från flera ledande befattningar som CFO och COO på innovativa och expansiva bolag i såväl noterad som onoterad miljö. Innan hon anställdes på Lipidor arbetade hon bland annat på Minesto AB
(publ) och Acosense AB (publ).

Pågående uppdrag: uppdrag: Styrelseledamot i Addace Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: CFO på Acosense AB.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Addace Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 25 000 personaloptioner.

Jan Holmbäck

Född 1957

Forskningschef sedan 2010. Doktorsexamen i organisk kemi.

Erfarenhet: Jan är medgrundare i Lipidor och har snart 40 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, speciellt inom analytisk och organisk kemi.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Naturskyddsföreningen i Vaxholm. VD och styrelseledamot i SumIT System Aktiebolag

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: 818 811 aktier, 45 000 personaloptioner.

Anders Hagman

Född 1958

Chief Development Officer sedan oktober 2020. Doktors- och masterexamen i analytisk kemi.

Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och expertroller inom life science-sektorn. Under de senaste tio åren har han arbetat som utvecklingschef och analyschef på Cobra Biologics.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande för SumIT System AB. VD och styrelsemedlem i AP Hagman Consulting AB. Medlem i Expertkommittén SLU Artdatabanken.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  –

Äger mer än fem procent av aktierna i: SumIT System AB och AP Hagman Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 18 000 aktier, 45 000 personaloptioner.