2020

16 December, 2020 R

Lipidor tecknar samarbetsavtal med kontraktstillverkare för att kunna erbjuda licenstagare möjlighet till GMP- produktion

STOCKHOLM den 16 december 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Aurena Laboratories AB. Under… Läs mer

27 November, 2020 R

Lipidor presenterar valberedningen

Stockholm den 27 november 2020 – Lipidor AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 11 juni 2020 en instruktion för att utse valberedningen. Läs mer

19 November, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020

STOCKHOLM, den 19 augusti 2020: Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden juli – september 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i… Läs mer

11 November, 2020 R

Rättelse av pressmeddelande "Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019"

STOCKHOLM den 11 november 2020: I pressmeddelande publicerat den 4 november 2020 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”Teckningsoptioner”) utgivna av… Läs mer

04 November, 2020 R

Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 4 november 2020: Den 3 november 2020 avslutades teckningsperioden för Lipidor AB (publ):s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) teckningsoptioner av serie… Läs mer

14 October, 2020 R

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019… Läs mer

07 October, 2020 R

Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

STOCKHOLM den 7 oktober 2020: Lipidor AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser. Läs mer

01 October, 2020

Lipidor förstärker ledningen genom en strategisk rekrytering

Stockholm den 1 oktober 2020: Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget stärker sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Anders Hagman som Chief… Läs mer

30 September, 2020 R

Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi

Stockholm den 30 september 2020 - Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag ett positivt utfall av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska… Läs mer

11 September, 2020 R

Lipidor tillförs 35,0 MSEK genom riktad nyemission om 2,8 miljoner aktier

Styrelsen i Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om… Läs mer

10 September, 2020 R

Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om 35 MSEK… Läs mer

18 August, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf. Läs mer

11 August, 2020 R

Kommuniké från Lipidors extra bolagsstämma

Lipidor AB (publ) (”Bolaget” eller ”Lipidor”) höll idag, den 11 augusti 2020, extra bolagsstämma i Solna. Stämman fattade bland annat följande beslut. Läs mer

10 July, 2020

Lipidor tecknar avtal för leverans av kliniskt prövningsmaterial för Fas III studien med AKP02

Lipidor AB meddelar idag att ett avtal ingåtts om tillverkning av kliniskt prövningsmaterial mellan Lipidor och Oy Medfiles Ltd. Syftet är att ta fram ett… Läs mer

07 July, 2020 R

Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en… Läs mer

07 July, 2020 R

Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD

Lipidor AB (”Lipidor”) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har rekryterat Stina Linge som VD. Stina Linge kommer närmast från en position som Head of… Läs mer

30 June, 2020 R

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i… Läs mer

30 June, 2020 R

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar rätten till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Emollivets… Läs mer

11 June, 2020 R

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB den 11 juni 2020

Lipidor AB höll idag, den 11 juni 2020, årsstämma i Solna. Bolagsstämman valde tillträdande styrelseordföranden, Fredrik Sjövall, till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden… Läs mer

19 May, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://www.lipidor.se) samt i form av bifogad pdf. Läs mer

11 May, 2020 R

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Rösträttsregistrering… Läs mer

07 May, 2020 R

Lipidor lämnar uppdaterad projektplan – initierar fas III studie avseende AKP02 i egen regi

Mot bakgrund av bolagets framgångsrika fas III studie avseende kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis samt efterföljande diskussioner med läkemedelsbolag lämnar styrelsen i Lipidor… Läs mer

28 April, 2020

Stor efterfrågan på Skin Disinfection Spray från Aurena Laboratories i samarbete med Lipidor – snart tillgänglig även hos Apotea

I början av mars meddelade Lipidor att Aurena Laboratories AB startar tillverkning och försäljning av en virusdödande hudvänlig spray, Skin Disinfection Spray, baserad på Lipidors… Läs mer

16 March, 2020

Desinfektionsspray från Aurena Laboratories baserad på Lipidors AKVANO-teknologi snart tillgänglig på den svenska marknaden

I samarbete med Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) har Aurena Laboratories AB förra veckan startat tillverkning av den hand- och huddesinfektionsspray som nyligen presenterats.… Läs mer

04 March, 2020

Ny desinfektionsspray från Lipidor och Aurena Laboratories

I samband med det pågående utbrottet av Covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har efterfrågan på desinfektionsmedel ökat lavinartat och många produkter har drabbats av… Läs mer

25 February, 2020 R

Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019

Lipidor AB (publ) publicerade igår den 24 februari kl. 16.59 sin bokslutskommuniké för 2019 en dag tidigare än utsatt datum. Med detta pressmeddelande om-publiceras härmed bokslutskommunikén på… Läs mer

24 February, 2020 R

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019  Läs mer

24 January, 2020 R

Lipidor meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) rapporterar positiva resultat från en klinisk fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis. Studien, omfattande 277… Läs mer

02 January, 2020

Lipidor AB (publ): KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för… Läs mer

Ladda mer
16 December, 2020 R

Lipidor tecknar samarbetsavtal med kontraktstillverkare för att kunna erbjuda licenstagare möjlighet till GMP- produktion

STOCKHOLM den 16 december 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Aurena Laboratories AB. Under… Läs mer

27 November, 2020 R

Lipidor presenterar valberedningen

Stockholm den 27 november 2020 – Lipidor AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 11 juni 2020 en instruktion för att utse valberedningen. Läs mer

19 November, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020

STOCKHOLM, den 19 augusti 2020: Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden juli – september 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i… Läs mer

11 November, 2020 R

Rättelse av pressmeddelande "Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019"

STOCKHOLM den 11 november 2020: I pressmeddelande publicerat den 4 november 2020 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”Teckningsoptioner”) utgivna av… Läs mer

04 November, 2020 R

Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 4 november 2020: Den 3 november 2020 avslutades teckningsperioden för Lipidor AB (publ):s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) teckningsoptioner av serie… Läs mer

14 October, 2020 R

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019… Läs mer

07 October, 2020 R

Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

STOCKHOLM den 7 oktober 2020: Lipidor AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser. Läs mer

30 September, 2020 R

Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi

Stockholm den 30 september 2020 - Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag ett positivt utfall av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska… Läs mer

11 September, 2020 R

Lipidor tillförs 35,0 MSEK genom riktad nyemission om 2,8 miljoner aktier

Styrelsen i Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om… Läs mer

10 September, 2020 R

Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om 35 MSEK… Läs mer

18 August, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf. Läs mer

11 August, 2020 R

Kommuniké från Lipidors extra bolagsstämma

Lipidor AB (publ) (”Bolaget” eller ”Lipidor”) höll idag, den 11 augusti 2020, extra bolagsstämma i Solna. Stämman fattade bland annat följande beslut. Läs mer

07 July, 2020 R

Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en… Läs mer

07 July, 2020 R

Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD

Lipidor AB (”Lipidor”) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har rekryterat Stina Linge som VD. Stina Linge kommer närmast från en position som Head of… Läs mer

30 June, 2020 R

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i… Läs mer

30 June, 2020 R

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar rätten till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Emollivets… Läs mer

11 June, 2020 R

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB den 11 juni 2020

Lipidor AB höll idag, den 11 juni 2020, årsstämma i Solna. Bolagsstämman valde tillträdande styrelseordföranden, Fredrik Sjövall, till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden… Läs mer

19 May, 2020 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://www.lipidor.se) samt i form av bifogad pdf. Läs mer

11 May, 2020 R

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Rösträttsregistrering… Läs mer

07 May, 2020 R

Lipidor lämnar uppdaterad projektplan – initierar fas III studie avseende AKP02 i egen regi

Mot bakgrund av bolagets framgångsrika fas III studie avseende kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis samt efterföljande diskussioner med läkemedelsbolag lämnar styrelsen i Lipidor… Läs mer

25 February, 2020 R

Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019

Lipidor AB (publ) publicerade igår den 24 februari kl. 16.59 sin bokslutskommuniké för 2019 en dag tidigare än utsatt datum. Med detta pressmeddelande om-publiceras härmed bokslutskommunikén på… Läs mer

24 February, 2020 R

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019  Läs mer

24 January, 2020 R

Lipidor meddelar idag positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) rapporterar positiva resultat från en klinisk fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis. Studien, omfattande 277… Läs mer

Ladda mer