2021

07 May, 2021 R

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, den 7 maj 2021: Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2021. Läs mer

06 May, 2021 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021

STOCKHOLM, den 6 maj 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Kvartalsrapporten finns att… Läs mer

23 April, 2021 R

Lipidor publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm den 23 april 2021 - Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns… Läs mer

23 April, 2021

Lipidors dotterföretag Emollivet tar nästa steg mot lansering och finansieras av Vinnova

Stockholm den 23 april 2021 – Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsar på Lipidors dotterföretag Emollivet. Finansieringen från Vinnova är på 300 000 kr och kommer att användas… Läs mer

22 April, 2021

Lipidor – uppdatering om bolagets kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02 för behandling av psoriasis

STOCKHOLM den 22 april 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) ger idag en uppdatering om den planerade kliniska Fas III-studien med bolagets… Läs mer

04 March, 2021

Lipidor presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 11 mars

STOCKHOLM den 4 mars 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolagets vd Ola Holmlund tillsammans med Stina Linge, vd för… Läs mer

23 February, 2021 R

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020

STOCKHOLM, den 23 februari 2021: Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets… Läs mer

18 January, 2021 R

Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

STOCKHOLM den 18 januari 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE),… Läs mer

Ladda mer
07 May, 2021 R

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, den 7 maj 2021: Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2021. Läs mer

06 May, 2021 R

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021

STOCKHOLM, den 6 maj 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Kvartalsrapporten finns att… Läs mer

23 April, 2021 R

Lipidor publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm den 23 april 2021 - Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns… Läs mer

23 February, 2021 R

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020

STOCKHOLM, den 23 februari 2021: Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets… Läs mer

18 January, 2021 R

Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

STOCKHOLM den 18 januari 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE),… Läs mer

Ladda mer