2021-04-23

Lipidor publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm den 23 april 2021 - Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-rsredovisning-2020/) samt i form av bifogad pdf.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 12.00 CEST.

För ytterligare information vänligen kontaktaOla Holmlund, VD

Telefon: 072 50 70 369

E-post:
ola.holmlund@lipidor.seCertified AdviserErik Penser Bank AB

Telefon: 08-463 80 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om LipidorLipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. 

  • Lipidor AB Årsredovisning 2020