Styrelse

Fredrik Sjövall

Född 1980

Styrelseordförande sedan 2020 (styrelseledamot sedan 2018). Utbildad civilingenjör i automationsteknik och en masterexamen i affärsutveckling.

Erfarenhet: Fredrik har 15 års erfarenhet av positioner som VD och styrelseordförande i bolag i Life science branschen. Han har bland annat varit VD för Inhalation Sciences AB, PharmaSurgics AB (nu Promore Pharma AB) och Hemcheck AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ziccum AB, Monivent AB och Emollivet AB. Styrelseledamot i Axelero AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Inhalation Sciences AB och Hemcheck Sweden AB.

Innehav i Bolaget: 50 000 aktier (privat och genom bolag).

Fredrik Sjövall är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Ola Flink

Född 1944

Styrelseledamot sedan 2017 (Styrelseordförande 2017-2020). Apotekarexamen.

Erfarenhet: Ola har närmare 50 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat Astra Zeneca, ACO Läkemedel, och som konsult avseende läkemedelsutveckling samt erfarenhet som investerare inom Life science. Ola är styrelseledamot (och före detta ordförande) i Asarina Pharma AB noterat på Nasdaq First North.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Pens. Farmaceuters Förbund. Styrelseledamot i Asarina Pharma AB (publ) och i Ola Flink Consulting AB. Ledamot i valberedningen för Brf Tullstugan 3.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Umecrine Cognition AB och Marbileads AS Norge.

Äger mer än fem procent av aktierna i: Ola Flink Consulting AB.

Innehav i Bolaget: 482 000 aktier (privat och genom bolag).

Ola Flink är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Gunilla Lundmark

Född 1963

Styrelseledamot sedan 2019.

Erfarenhet: Gunilla är VD för Uppsala Universitets holdingbolag sedan 2018. Dessförinnan har hon haft flera ledande positioner i stora, medelstora och små life science bolag. Bland annat Pharmacia, Q-med och Pharmanest.

Pågående uppdrag: VD för Uppsala Universitets holdingbolag, styrelseledamot i Exscale Biospecimen Solutions AB, Insitutet för Personal och Företagsutveckling AB, Chordate Medical AB (publ.), Innovationsstiftelsen vid Handelsbanken Uppsala City, AddBio AB och Uppsala-Gruppen Utbildning & Organisation Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Inget innehav.

Gunilla Lundmark är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets största ägare.

Otto Skolling

Född 1961

Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet: Otto har en masterexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har 20 års bred erfarenhet av farmaceut- och medicinteknikindustrin, inkluderande produktutveckling, affärsutveckling och projektledning som han uppnått genom ledande positioner på Novozymes, Siemens Life Support Systems och Pharmacia & Upjohn.

Övriga uppdrag: Affärschef i Asarina Pharma AB (publ) och styrelseledamot i Nanexa AB (Publ), Athera Biotechnologies AB, Pharmor AB och Isles of Wines AB.

Innehav i Lipidor: Inget innehav.

Otto Skolling är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till Bolaget respektive dess ledning.

Denis Angioletti

Född 1968

Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet: Denis har en universitetsexamen i farmaceutisk kemi och teknik från Milano Universitet. Denis Angioletti har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Från 1999 till 2007 var han på Archimica SPA, initialt som försäljnings- och marknadschef, och sedan chef för kontraktstillverkning i Europa. Hans karriär fortsatte från 2007 till 2013 inom bulk-API-industrin, såväl inom CMO som generiska API-tillverkare. Från 2013 fram till 2017 var han vice verkställande direktör för läkemedel vid Summit Pharmaceutical Europe.

Övriga uppdrag: CCO på Cerbios-Pharma SA.

Innehav i Lipidor: Inget innehav.

Denis Angioletti är CCO på Cerbio-Pharma SA och är därför att anse som beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare. Han är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.