News Tag: Financial calendar

Lipidor AB announces new date for publication of Annual Report 2023

Lipidor AB (publ) today announces that the Board of Directors has resolved to postpone the publication of the Annual Report for 2023 to 15 May 2024. The previously communicated date for publication was 24 April 2024. The reason for the postponement is to synchronise the Annual Report work with the work on the Company's forthcoming […]

Lipidor AB meddelar nytt datum för publicering av årsredovisning för 2023

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2023 till 15 maj 2024. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 24 april 2024. Skälet till senareläggningen är att synkronisera årsredovisningsarbetet med arbetet i Bolagets förestående företrädesemission. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Holmlund, vd, Lipidor AB Telefon: 072 507 […]

Arkiv