News Tag: Notice

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 maj 2024 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 21 May 2024 at 10.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 in Stockholm. Registration starts at 09.30 CEST. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 8 June 2023 at 15.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 15.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (“Lipidor” or the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 at 13.00 CET at Fredersen Advokatbyrå’s premises, Lästmakargatan 18 in Stockholm. Registration starts at 12.30 CET. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr 556779-7500 (”Lipidor” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2023 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Lästmakargatan 18 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

STOCKHOLM, den 3 maj 2022: Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500 kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022. Lipidors årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Lipidor välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ)

STOCKHOLM, Sweden, 3[rd] May 2022: The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (“Lipidor” or the “Company”) are hereby given notice of the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on 2 June 2022. N.B. This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (publ)

STOCKHOLM, Sweden, 24 May 2021: The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company” or “Lipidor”) are hereby given notice of the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) to be held on 8 June 2021. N.B. This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, den 24 maj 2021: Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Lipidors extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller […]

Arkiv