News Tag: Notice

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ)

The shareholders of Lipidor AB (publ) (the "Company") are hereby invited to attend an Extraordinary General Meeting on August 11, 2020 at 11:00 a.m. CET. 13.00 at Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 in Solna. Voting rights registration begins at 12.30 p.m. and will cease when the meeting is opened. The Company continues to closely […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 augusti 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare den extra bolagsstämman om det bedöms […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ)

The shareholders of Lipidor AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on June 11, 2020 at 1.00pm at Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 in Solna. Voting registration will open at 12.30pm and close when the AGM begins. The Company continues to closely monitor the situation […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2020 kl. 13.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare årsstämman om det bedöms som nödvändigt att […]

Arkiv