News Tag: General meeting

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 21 May 2024 at 10.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 in Stockholm. Registration starts at 09.30 CEST. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 maj 2024 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 8 June 2023 in Stockholm. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liabilityThe AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet as of […]

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. ResultatdispositionStämman […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 8 June 2023 at 15.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 15.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj […]

Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (“Lipidor” or the “Company”) held an extraordinary general meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 in Stockholm. The EGM resolved to approve that the Company transfer shares in the subsidiary Emollivet AB to two major shareholders in Lipidor. Transfer of shares in the subsidiary Emollivet The EGM resolved, in accordance with the […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor. Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Emollivet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (“Lipidor” or the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 at 13.00 CET at Fredersen Advokatbyrå’s premises, Lästmakargatan 18 in Stockholm. Registration starts at 12.30 CET. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr 556779-7500 (”Lipidor” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2023 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Lästmakargatan 18 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda […]

Arkiv