News Tag: Nomination Committee

Lipidor presents Nomination Committee

STOCKHOLM, Sweden, 5th December 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today presents its Nomination Committee, which shall have four members, in accordance with the applicable instructions resolved by the Annual General Meeting 2020. The three largest shareholders who are registered with Euroclear Sweden AB on the last of September before […]

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 5 december 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) presenterar idag enligt den gällande instruktionen (beslutad av årsstämman 2020) sin valberedning som ska som bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. […]

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 9 december 2021 – Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) (beslutad av årsstämman 2020) ska Lipidor ha en valberedning som består av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av […]

Lipidor presents Nomination Committee

STOCKHOLM, 9[th] December 2021 – In accordance with the current nomination committee instructions for Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), as resolved by the AGM 2020, Lipidor shall have a nomination committee consisting of four members. The three largest shareholders who are registered with Euroclear Sweden AB on the last day of […]

Lipidor presents Nomination Committee

Stockholm, 27 November 2020 – Lipidor’s Annual General Meeting on 11[th] June 2020, adopted an instruction regarding the appointment of the Nomination Committee. Pursuant to this instruction the Nomination Committee should comprise of four members. The three principal shareholders who are registered by Euroclear Sweden AB on the last day of September prior to the […]

Lipidor presenterar valberedningen

Stockholm den 27 november 2020 – Lipidor AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 11 juni 2020 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning som består av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets […]

Arkiv