News Tag: Other Corporate Information

Lipidor signs agreement for clinical phase III study

STOCKHOLM, Sweden, 20th September 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) has signed an agreement with Cliantha Research to conduct a phase III study with the drug candidate AKP02G2, for the treatment of psoriasis. The study is expected to begin recruitment of patients in the first half of 2024 and Lipidor […]

Lipidor tecknar avtal för klinisk fas III-studie

STOCKHOLM, den 20 september 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) har tecknat ett avtal med Cliantha Research för genomförande av en fas III studie med läkemedelskandidaten AKP02G2, för behandling av psoriasis. Studien förväntas påbörja rekrytering av patienter under det första halvåret 2024 och vi hoppas kunna presentera studieresultat redan i […]

Lipidor – Announcement of short-term funding

STOCKHOLM, Sweden, 29th June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that financing of SEK 2 million is being provided through the divestment of holdings in the affiliated company Emollivet. A short-term loan of 1 million SEK has also been signed. On 22nd June, it was announced that the Swedish […]

Lipidor – Besked om kortsiktig finansiering

STOCKHOLM, den 29 juni 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett kortsiktigt lån om 1 MSEK har också signerats. Den 22 juni meddelades att Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för en ny version av AKP02, nämligen […]

Lipidor – Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för ny version av AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 22nd June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Läkemedelsverket bedömer att AKP02G2, den modifierade versionen av bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis, kan användas i en ny klinisk Fas III-studie. Det innebär att inga ytterligare kliniska studier med AKP02G2 kommer att behövas innan en […]

Lipidor updates on development of AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 26th May 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) is targeting a new Phase III study of the drug candidate AKP02 in 2024. Data from the earlier completed clinical study with AKP02 has been analyzed, and a way forward is clear. On 28th October 2022, Lipidor announced that the […]

Lipidor uppdaterar om utvecklingen för AKP02

STOCKHOLM den 26 maj 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) siktar på en ny Fas III-studie med AKP02 under 2024. Data från den tidigare genomförda kliniska studien med läkemedelskandidaten AKP02, har analyserats och en väg framåt är tydlig. Den 28 oktober 2022 meddelade Lipidor att kombinationspreparatet AKP02 för behandling av […]

Lipidor presents Nomination Committee

STOCKHOLM, Sweden, 8 December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today presents its Nomination Committee, which shall have four members, in accordance with the applicable instructions resolved by the Annual General Meeting 2020. The three largest shareholders who are registered with Euroclear Sweden AB on the last of September before […]

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 8 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) presenterar idag enligt den gällande instruktionen (beslutad av årsstämman 2020) sin valberedning som ska som bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. […]

Arkiv