News Tag: Staff change

Lipidor secures bridge financing of at least SEK 5 million through loans and subsidiary share sales, and takes cost-saving measures including staff layoffs

STOCKHOLM, Sweden, 14th December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” or the “Company”) today announces that the Company has secured a bridge financing of at least SEK 5 million. The bridge financing provides extended endurance and the financial space to complete, together with the Company's licensing partner RELIFE S.r.l., […]

Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal

STOCKHOLM, den 14 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (”Lipidor” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget säkrat en bryggfinansiering om minst 5 MSEK. Bryggfinansieringen säkrar förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med Bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, […]

Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer

STOCKHOLM den 25 augusti 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Charlotta Ekman utsetts till ny CFO för Lipidor. I rollen som CFO kommer Charlotta också att ingå i Lipidors ledningsgrupp. Hon tillträder den 1 oktober. Charlotta Ekman har bred erfarenhet från ledande befattningar som CFO och COO […]

Lipidor appoints new CFO Charlotta Ekman

STOCKHOLM, Sweden, 25 August 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that Charlotta Ekman has been appointed new Chief Financial Officer of Lipidor. In the role of CFO, Charlotta will also be part of Lipidor's management team. She will take office on 1st October. Charlotta Ekman has broad experience […]

Lipidor stärker sitt operativa team och rekryterar Supply Chain & Operations Manager

STOCKHOLM, den 25 mars 2022 – Lipidor AB:s (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att bolaget har stärkt sitt operativa team med rekryteringen av Marianne Avila till befattningen Supply Chain & Operations Manager. På Lipidor kommer Marianne Avila att förstärka det operativa teamet och bidra till utvecklingsarbetet inom främst inköp och logistik som […]

Lipidor strengthens its operational team and recruits Supply Chain & Operations Manager

STOCKHOLM, Sweden, 25 March 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) is announcing that the company has strengthened its operational team with the recruitment of Marianne Avila to the position of Supply Chain & Operations Manager. At Lipidor, Marianne Avila will strengthen the operational team and contribute to development, primarily in […]

Lipidor strengthens management through strategic hire

Stockholm, 1 October 2020: Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) today announces that the company is strengthening its management team through the recruitment of Anders Hagman as Chief Development Officer. Hagman will assume the role as of 1 October 2020. Lipidor's growth journey continues, and the completion of the management team is a key step […]

Lipidor förstärker ledningen genom en strategisk rekrytering

Stockholm den 1 oktober 2020: Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget stärker sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Anders Hagman som Chief Development Officer. Han tillträder den 1 oktober 2020. Lipidors tillväxtresa fortsätter och kompletteringen av ledningsgruppen är ett led i bolagets utveckling. Målsättningen är att etablera bolagets innovativa formuleringsteknologi AKVANO® som […]

Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD

Lipidor AB (”Lipidor”) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har rekryterat Stina Linge som VD. Stina Linge kommer närmast från en position som Head of Startup Programs på Chalmers Ventures. Stina tillträder sin position den 2 september 2020. Lipidor meddelade nyligen en uppdaterad plan för att öka kommersialiseringstakten av dotterföretaget Emollivets produkter för djur-applikationer. Ett […]

Arkiv