News Tag: mfn-cus-dermatological-pharma

Lipidor – Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för ny version av AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 22nd June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Läkemedelsverket bedömer att AKP02G2, den modifierade versionen av bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis, kan användas i en ny klinisk Fas III-studie. Det innebär att inga ytterligare kliniska studier med AKP02G2 kommer att behövas innan en […]

Lipidor updates on development of AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 26th May 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) is targeting a new Phase III study of the drug candidate AKP02 in 2024. Data from the earlier completed clinical study with AKP02 has been analyzed, and a way forward is clear. On 28th October 2022, Lipidor announced that the […]

Lipidor uppdaterar om utvecklingen för AKP02

STOCKHOLM den 26 maj 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) siktar på en ny Fas III-studie med AKP02 under 2024. Data från den tidigare genomförda kliniska studien med läkemedelskandidaten AKP02, har analyserats och en väg framåt är tydlig. Den 28 oktober 2022 meddelade Lipidor att kombinationspreparatet AKP02 för behandling av […]

Lipidor provides update following outcome of Phase III study of psoriasis candidate AKP02

STOCKHOLM, 15 November 2022 – On October 28, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announced that the Phase III study with the combination preparation AKP02 did not achieve the criterion of equivalent therapeutic efficacy in the treatment of psoriasis compared to the market-leading reference product. However, the study results show that AKP02 […]

Lipidor lämnar uppdatering efter utfall av Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02

STOCKHOLM den 15 november 2022 – Den 28 oktober meddelade Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) att Fas III-studien med kombinationspreparatet AKP02 inte uppnådde kriteriet likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med den marknadsledande referensprodukten. Studieresultatet visar dock att AKP02 har god effekt i jämförelse med placebo och det […]

Lipidor announces results from the company’s clinical Phase III study of AKP02 for psoriasis

STOCKHOLM 28 October 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that the company's Phase III study did not achieve the study's primary goal of achieving non-inferiority of therapeutic efficacy in the treatment of psoriasis compared to the reference product. However, AKP02 shows clearly better efficacy than placebo. The study […]

Lipidor meddelar resultat från bolagets kliniska Fas III-studie av AKP02 mot psoriasis

STOCKHOLM den 28 oktober 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets Fas III-studie inte nådde studiens primära mål att uppnå likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med referensprodukten. Däremot visar AKP02 klart bättre effekt än placebo. I studien jämfördes AKP02 med ett marknadsledande preparat […]

Lipidor uppdaterar om sin kliniska Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02

STOCKHOLM den 29 september 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har uppdaterats. Efter en mindre försening från bolagets CRO-partner Cadila beräknas data att vara tillgänglig för analys av vår statistiska partner under mitten av oktober. Bolagets […]

Lipidor updates on Phase III clinical study of psoriasis candidate AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 29 September 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that it has updated the company’s schedule for the Phase III study of AKP02 for the treatment of psoriasis. After a minor delay from the company's CRO partner Cadila, the data is estimated to be available for analysis […]

Arkiv