News Tag: Listing Regulation

Bulletin from the Annual General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 8 June 2023 in Stockholm. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liabilityThe AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet as of […]

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. ResultatdispositionStämman […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2023

STOCKHOLM, Sweden, 11 May 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 11 maj 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Sammanfattning av delårsrapporten Under perioden säkrades en bryggfinansiering i […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 8 June 2023 at 15.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 15.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj […]

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 26th April 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf (in Swedish). To read the report in full (in Swedish) click here: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ The information was […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

STOCKHOLM, den 26 april 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa hela rapporten klicka här: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 26 april 2023, […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 22 February 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. Summary of year-end report During the period, the company conducted a Phase III study, […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022

STOCKHOLM, den 22 februari 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av fjärde kvartalet Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, […]

Arkiv