News Tag: Listing Regulation

Lipidor publicerar årsredovisning för 2019

Lipidor AB meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För ytterligare information Ola Holmlund, VD Telefon: +46 72 50 70 369 E-post: ola.holmlund@lipidor.se Certified Adviser Corpura Fondkommission AB Telefon: +46 76 85 32 822 E-mail: ca@corpura.se Lipidor AB Årsredovisning 2019.pdf

Lipidor publishes annual report for 2019

Today, Lipidor AB announces that the company will publish its annual report for the financial year 2019. The annual report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. For more information, please contact Ola Holmlund, CEO Phone: +46 72 50 70 369 E-mail: ola.holmlund@lipidor.se Certified Adviser Corpura Fondkommission AB Telephone: +46 76 85 […]

Correction: Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2019

The correction relates to the non-attached interim report for Q3 in the press release and the incorrect link to the interim report for Q3 on Lipidor's website. In this correction, the interim report is attached and the link is corrected. Statement from Lipidor’s CEO Lipidor is experiencing considerable interest from both investors and the pharma […]

Rättelse: Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

Rättelsen avser icke-bilagd delårsrapport för Q3 i pressmeddelandet och fel länk till delårsrapport för Q3 på Lipidors hemsida. I denna rättelse återfinns delårsrapporten bilagd och länken är åtgärdad. VD har ordet Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2019

Statement from Lipidor’s CEO Lipidor is experiencing considerable interest from both investors and the pharma industry, and in many meetings during the quarter, I have continually received confirmation that Lipidor is on the right track in our ambition to create patient benefit and shareholder value. One important area is the ongoing phase III study of […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

VD har ordet Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor är på rätt väg i vår ambition att skapa patientnytta och aktieägarvärde.  Ett viktigt område är den pågående fas III-studien av vårt spraybaserade psoriasisläkemedel där vi omformulerat en […]

Arkiv