News Tag: MAR

Lipidor AB (publ) publishes interim report for first quarter 2022

STOCKHOLM, Sweden, 5 May 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period 1 January – 31 March 2022. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) and in the attached pdf. Summary of year-end report During the first quarter, the first patients were […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 5 maj 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten Under det första kvartalet har de första patienterna inkluderats i en klinisk fas III-studie med […]

Lipidor and Cannassure enter exclusive licensing agreement regarding topical medical cannabis products based on Lipidor’s AKVANO[®] technology

STOCKHOLM, Sweden, 18 January 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) today announced that the Company has signed an exclusive licensing agreement with Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), an Israeli company specializing in the development and manufacture of innovative medicinal cannabis products. Under the agreement, Cannassure has the exclusive right to use Lipidor's proprietary drug delivery […]

Lipidor tecknar samarbetsavtal med kontraktstillverkare för att kunna erbjuda licenstagare möjlighet till GMP- produktion

STOCKHOLM den 16 december 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Aurena Laboratories AB. Under en femårsperiod kommer Lipidor att investera upp till 15 MSEK i det nya samarbetet. Avtalet innebär att Aurena Laboratories bygger upp en produktionsenhet som kommer uppfylla de regulatoriska kraven för […]

Lipidor announces positive outcome of feasibility study for development of topical medical cannabis products based on the company’s AKVANO® technology

Stockholm, 30 September 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) today announces a positive outcome of the feasibility study into the development of topical medicinal cannabis products for the treatment of skin inflammations and psoriatic lesions. The study was conducted in collaboration with Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), an Israeli company specializing in the development and […]

Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi

Stockholm den 30 september 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag ett positivt utfall av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis. Studien har utförts i samarbete med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), ett israeliskt företag inriktat på utveckling och tillverkning av innovativa medicinska cannabisprodukter. Enligt […]

Lipidor tillförs 35,0 MSEK genom riktad nyemission om 2,8 miljoner aktier

Styrelsen i Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 2,8 miljoner aktier till ett pris om 12,50 SEK per aktie (den ”Riktade emissionen”). Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik […]

Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om 35 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR […]

Correction: Lipidor publishes interim report for H1 2020

In the last press release, Lipidor published that the information and interim report was such that Lipidor is required to publish under the EU Market Abuse Regulation. This was incorrect as the interim report for H1 2020 contains no insider information. This has been corrected in this press release. Today, Lipidor AB publishes its interim […]

Arkiv