News Tag: Regulatory

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q1 2024

STOCKHOLM, den 22 maj 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa delårsrapporten klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av första kvartalet Lipidor arbetar mot att genomföra […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2024

STOCKHOLM, Sweden, 22 May 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2024. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of first quarter […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 maj 2024 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Företrädesemission av unitsStämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 10 […]

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 21 May 2024 in Stockholm. Rights issue of unitsThe EGM resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a new issue of units, consisting of shares and warrants of series TO 2, with pre-emption rights […]

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2023

STOCKHOLM, Sweden, 15th May 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf (in Swedish). To read the report in full (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ The information was provided […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2023

STOCKHOLM, den 15 maj 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa hela rapporten klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 15 maj 2024, klockan […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 5 June 2024 at 09.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 in Stockholm. Registration starts at 08.30 CEST. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 08.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 maj […]

Lipidor AB announces new date for publication of Annual Report 2023

Lipidor AB (publ) today announces that the Board of Directors has resolved to postpone the publication of the Annual Report for 2023 to 15 May 2024. The previously communicated date for publication was 24 April 2024. The reason for the postponement is to synchronise the Annual Report work with the work on the Company's forthcoming […]

Lipidor AB meddelar nytt datum för publicering av årsredovisning för 2023

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2023 till 15 maj 2024. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 24 april 2024. Skälet till senareläggningen är att synkronisera årsredovisningsarbetet med arbetet i Bolagets förestående företrädesemission. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Holmlund, vd, Lipidor AB Telefon: 072 507 […]

Arkiv