News Tag: Annual

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2023

STOCKHOLM, Sweden, 15th May 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf (in Swedish). To read the report in full (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ The information was provided […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2023

STOCKHOLM, den 15 maj 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa hela rapporten klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 15 maj 2024, klockan […]

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 26th April 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf (in Swedish). To read the report in full (in Swedish) click here: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ The information was […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

STOCKHOLM, den 26 april 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa hela rapporten klicka här: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 26 april 2023, […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

STOCKHOLM, den 28 april 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidorar2021_2022-04-28/) samt i form av bifogad pdf. Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 28 april 2022, klockan 15.30 (CEST).  För ytterligare information, vänligen kontakta Lipidor AB […]

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2021

STOCKHOLM, Sweden, 28th April 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2021. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidorar2021_2022-04-28/) and in the attached pdf. The information was provided for publication by Lipidor’s CEO on 28th April 2022 at 3.30 pm […]

Lipidor publishes annual report for 2020

Stockholm, Sweden, 23 April 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) today announces that the company will publish its annual report for the financial year 2020. The annual report (in Swedish) is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-rsredovisning-2020/) and in the attached pdf. The information was submitted for publication, through the office of […]

Lipidor publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm den 23 april 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-rsredovisning-2020/) samt i form av bifogad pdf. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 12.00 CEST. För ytterligare information vänligen kontakta […]

Lipidor publicerar årsredovisning för 2019

Lipidor AB meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För ytterligare information Ola Holmlund, VD Telefon: +46 72 50 70 369 E-post: ola.holmlund@lipidor.se Certified Adviser Corpura Fondkommission AB Telefon: +46 76 85 32 822 E-mail: ca@corpura.se Lipidor AB Årsredovisning 2019.pdf

Lipidor publishes annual report for 2019

Today, Lipidor AB announces that the company will publish its annual report for the financial year 2019. The annual report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. For more information, please contact Ola Holmlund, CEO Phone: +46 72 50 70 369 E-mail: ola.holmlund@lipidor.se Certified Adviser Corpura Fondkommission AB Telephone: +46 76 85 […]

Arkiv