News Tag: Q1

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q1 2024

STOCKHOLM, den 22 maj 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa delårsrapporten klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av första kvartalet Lipidor arbetar mot att genomföra […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2024

STOCKHOLM, Sweden, 22 May 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2024. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of first quarter […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2023

STOCKHOLM, Sweden, 11 May 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 11 maj 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Sammanfattning av delårsrapporten Under perioden säkrades en bryggfinansiering i […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for first quarter 2022

STOCKHOLM, Sweden, 5 May 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period 1 January – 31 March 2022. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) and in the attached pdf. Summary of year-end report During the first quarter, the first patients were […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 5 maj 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten Under det första kvartalet har de första patienterna inkluderats i en klinisk fas III-studie med […]

Lipidor publishes interim report for Q1 2021

STOCKHOLM, Sweden, 6 May 2021: Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2021. The quarterly report is available on the company's website (click here (https://lipidor.se/lipidor-ab-delrsrapport-q1-2021/)) and in the attached pdf (in Swedish). Summary of the interim report – first quarter 2021 The period began with a […]

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2021

STOCKHOLM, den 6 maj 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2021. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida (klicka här (https://lipidor.se/lipidor-ab-delrsrapport-q1-2021/)) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2021 Perioden inleddes med ett undertecknat licensavtal med Cannassure Therapuetics Ltd. avseende medicinska cannabisprodukter […]

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (http://www.lipidor.se) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2020 Positiva resultat från fas III-studien av AKP01 validerar AKVANO®, bolagets patenterade lipidbaserade teknologi. Fas III-studie i egen regi förbereds med AKP02. Den planerade studien […]

Lipidor publishes interim report for Q1 2020

Today, Lipidor AB publishes its interim report for the period January – March 2020. The Q1 report is available on the company's website lipidor.se (http://www.lipidor.se/) and in the attached pdf. Summary of the interim report – first quarter 2020 Positive results from the Phase III study of AKP01 validate AKVANO®, the company's patented lipid-based technology. Lipidor […]

Arkiv