News Tag: Q3

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2023

STOCKHOLM, Sweden, 22nd November 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – September 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 22 november 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten för Q3 2023 klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av delårsrapporten Lipidor arbetar i […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 23 november 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, bolagets […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for third quarter 2022

STOCKHOLM, Sweden, 23 November 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – September 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. Summary of interim report During the period, the company conducted a Phase III study […]

Lipidor publishes interim report for period 1 January – 30 September and Q3 2021

STOCKHOLM, Sweden, 25[th] November 2021: Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period July – September 2021. The quarterly report is available on the company's website (click here (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q3-2021/)) and in the attached pdf. Summary of the interim report – third quarter 2021 The quarter saw Lipidors most […]

Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september och det tredje kvartalet 2021

STOCKHOLM, den 25 november 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida (klicka här (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q3-2021/)) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2021 Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal […]

Lipidor publishes interim report for Q3 2020

STOCKHOLM, 19 August 2020: Today, Lipidor AB publishes its interim report for the period July – September 2020. The quarterly report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/investors/financial-reports/interim-reports/) and in the attached pdf. Summary of the interim report – third quarter 2020 A quarter of high activity and many important milestones, including: a directed share […]

Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020

STOCKHOLM, den 19 augusti 2020: Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden juli – september 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2020 Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: riktad nyemission om 35 MSEK, nyemission och VD-rekrytering i […]

Correction: Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2019

The correction relates to the non-attached interim report for Q3 in the press release and the incorrect link to the interim report for Q3 on Lipidor's website. In this correction, the interim report is attached and the link is corrected. Statement from Lipidor’s CEO Lipidor is experiencing considerable interest from both investors and the pharma […]

Rättelse: Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

Rättelsen avser icke-bilagd delårsrapport för Q3 i pressmeddelandet och fel länk till delårsrapport för Q3 på Lipidors hemsida. I denna rättelse återfinns delårsrapporten bilagd och länken är åtgärdad. VD har ordet Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor […]

Arkiv