News Tag: Yearend

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022

STOCKHOLM, den 22 februari 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av fjärde kvartalet Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 22 February 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. Summary of year-end report During the period, the company conducted a Phase III study, […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2021

STOCKHOLM, den 23 februari 2022 – Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q4-2021/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av bokslutskommunikén Under året uppnåddes Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2021

STOCKHOLM, Sweden, 23 February 2022 – Today, Lipidor AB publishes its year-end report for the period 1 January – 31 December 2021. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q4-2021/) and in the attached pdf. Summary of year-end report During the year, Lipidor's most important milestone to date was reached when a commercially exclusive […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020

Stockholm, 23 February 2021: Today, Lipidor AB publishes its year-end report for the period 1 January – 31 December 2020. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-bokslutskommunik-2020/) and in the attached pdf. Summary of quarterly report – Q4 2020 A quarter of high activity and more important milestones including: redemption of warrants amounting […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020

STOCKHOLM, den 23 februari 2021: Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-bokslutskommunik-2020/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – fjärde kvartalet 2020 Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: inlösen av teckningsoptioner om 20 MSEK, rekryterat […]

Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019

Lipidor AB (publ) publicerade igår den 24 februari kl. 16.59 sin bokslutskommuniké för 2019 en dag tidigare än utsatt datum. Med detta pressmeddelande om-publiceras härmed bokslutskommunikén på tidigare meddelat datum och tid. Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019  Under det fjärde kvartalet slutfördes bolagets kliniska fas III-studie för läkemedelskandidaten AKP01 mot psoriasis. Studien omfattade […]

Lipidor AB re-publishes year-end report for 2019

Yesterday, 24[ ]February at 4.59pm (CET), Lipidor AB (publ) published our year-end report for 2019 one day earlier than announced. We hereby re-publish the year-end report 2019 on the date and time earlier communicated. Summary of year-end report – fourth quarter and reporting period 2019 During the fourth quarter, the company's clinical phase III study of the drug candidate AKP01 against psoriasis was completed. The […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommunikén för 2019

Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019 Under det fjärde kvartalet slutfördes bolagets kliniska fas III-studie för läkemedelskandidaten AKP01 mot psoriasis. Studien omfattade 277 randomiserade patienter och bekostades av det indiska läkemedelsbolaget Cadila Pharmceuticals. Efter periodens utgång meddelades positiva resultat från studien. Studien uppnådde sitt primära behandlingsmål, och AKP01 tolererades mycket väl. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De […]

Arkiv