News Tag: Yearend

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2023

STOCKHOLM, Sweden, 28th February 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the year-end report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of fourth quarter […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2023

STOCKHOLM, den 28 februari 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa bokslutskommunikén för 2023 klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av fjärde kvartalet Lipidor arbetar mot […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 22 February 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. Summary of year-end report During the period, the company conducted a Phase III study, […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2022

STOCKHOLM, den 22 februari 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av fjärde kvartalet Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2021

STOCKHOLM, den 23 februari 2022 – Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q4-2021/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av bokslutskommunikén Under året uppnåddes Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2021

STOCKHOLM, Sweden, 23 February 2022 – Today, Lipidor AB publishes its year-end report for the period 1 January – 31 December 2021. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q4-2021/) and in the attached pdf. Summary of year-end report During the year, Lipidor's most important milestone to date was reached when a commercially exclusive […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2020

Stockholm, 23 February 2021: Today, Lipidor AB publishes its year-end report for the period 1 January – 31 December 2020. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-bokslutskommunik-2020/) and in the attached pdf. Summary of quarterly report – Q4 2020 A quarter of high activity and more important milestones including: redemption of warrants amounting […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020

STOCKHOLM, den 23 februari 2021: Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-bokslutskommunik-2020/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – fjärde kvartalet 2020 Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: inlösen av teckningsoptioner om 20 MSEK, rekryterat […]

Lipidor AB re-publishes year-end report for 2019

Yesterday, 24[ ]February at 4.59pm (CET), Lipidor AB (publ) published our year-end report for 2019 one day earlier than announced. We hereby re-publish the year-end report 2019 on the date and time earlier communicated. Summary of year-end report – fourth quarter and reporting period 2019 During the fourth quarter, the company's clinical phase III study of the drug candidate AKP01 against psoriasis was completed. The […]

Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019

Lipidor AB (publ) publicerade igår den 24 februari kl. 16.59 sin bokslutskommuniké för 2019 en dag tidigare än utsatt datum. Med detta pressmeddelande om-publiceras härmed bokslutskommunikén på tidigare meddelat datum och tid. Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019  Under det fjärde kvartalet slutfördes bolagets kliniska fas III-studie för läkemedelskandidaten AKP01 mot psoriasis. Studien omfattade […]

Arkiv