News Tag: Report

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2023

STOCKHOLM, Sweden, 22nd November 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – September 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 22 november 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten för Q3 2023 klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av delårsrapporten Lipidor arbetar i […]

Rättelse: Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 23 augusti 2023 – I Lipidors delårsrapport för det andra kvartalet 2023, som publicerades idag 08:30, redovisades felaktiga siffror för jämförelseperioden jan-jun 2022. I stället återgavs jan-jun 2021. Korrigerad kvartalsrapport finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q2-2023/ Offentliggörande Informationen lämnades för […]

Correction: Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q2 2023

STOCKHOLM, Sweden, 23 August 2023 – In Lipidor's interim report for the second quarter 2023, published today at 08:30, incorrect figures were reported for the comparison period Jan-Jun 2022. Instead, Jan-Jun 2021 figures were included. The corrected quarterly report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q2 2023

STOCKHOLM, Sweden, 23 August 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – June 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q2-2023/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 23 augusti 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – juni 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q2-2023/ Sammanfattning av delårsrapporten Det operativa arbetet har bestått av […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q1 2023

STOCKHOLM, Sweden, 11 May 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the quarterly report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Summary of interim report […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 11 maj 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/ Sammanfattning av delårsrapporten Under perioden säkrades en bryggfinansiering i […]

Lipidor AB (publ) publishes annual report for 2022

STOCKHOLM, Sweden, 26th April 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its annual report for the financial year 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf (in Swedish). To read the report in full (in Swedish) click here: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ The information was […]

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

STOCKHOLM, den 26 april 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa hela rapporten klicka här: https://lipidor.se/arsredovisning-2022/ Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 26 april 2023, […]

Arkiv