News Tag: News

Lipidor AB (publ) publishes interim report for Q3 2019

Statement from Lipidor’s CEO Lipidor is experiencing considerable interest from both investors and the pharma industry, and in many meetings during the quarter, I have continually received confirmation that Lipidor is on the right track in our ambition to create patient benefit and shareholder value. One important area is the ongoing phase III study of […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

VD har ordet Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag löpande fått bekräftelse att Lipidor är på rätt väg i vår ambition att skapa patientnytta och aktieägarvärde.  Ett viktigt område är den pågående fas III-studien av vårt spraybaserade psoriasisläkemedel där vi omformulerat en […]

Sista patienten färdigbehandlad i Lipidors fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (publ) meddelar idag att den sista patienten har blivit färdigbehandlad i den pågående fas III-studien med bolagets kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis. Resultat från studien beräknas presenteras i december 2019. Lipidor har utvecklat en spraybar kalcipotriolprodukt, Kalcipotriol/AKVANO 50 µg/g kutan lösning (AKP01) formulerad i bolagets lipidbaserade AKVANO-teknologi, som ger patienter mer precis […]

Lipidor har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 27 September 2019

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Lipidor AB:s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 27 september 2019. I samband med ansökan har Lipidor tagit fram en […]

Lipidors noteringsemission tecknades till 540 %

I fredags den 13 september 2019 avslutades teckningstiden i Lipidor AB:s (”Bolaget”) noteringsemission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 25,2 MSEK tecknades till totalt 136 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 540 %. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare. Lipidors VD Ola Holmlund kommenterar […]

Lipidor’s New Share Issue Achieves 540 % Subscription

On Friday, 13 September 2019, the subscription period ended for Lipidor AB's ("the Company") issuance of units before the Company’s planned listing on the Nasdaq First North Growth Market. The issue of approximately SEK 25.2 million was subscribed at SEK 136 million, corresponding to a subscription rate of circa 540%. Through the share issue, the […]

Lipidor Announces Enrolment of Last Patient in Calcipotriol/AKVANO spray (AKP01) Phase III Study Targeting Psoriasis

Lipidor AB (publ) today reports that the last patient has been enrolled in the ongoing phase III study using calcipotriol spray against mild to moderate psoriasis. Results from the study are expected to be presented in December 2019. Lipidor has developed a sprayable calcipotriol product, Calcipotriol/AKVANO 50 µg/g cutaneous solution (AKP01), formulated with the company’s […]

Sista patienten inkluderad i Lipidors fas III-studie med Kalcipotriol/AKVANO spray (AKP01) mot psoriasis

Lipidor AB (publ) meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående fas III-studien med bolagets kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis. Resultat från studien beräknas presenteras i december 2019. Lipidor har utvecklat en spraybar kalcipotriolprodukt, Kalcipotriol/AKVANO 50 µg/g kutan lösning (AKP01) formulerad i bolagets lipidbaserade AKVANO-teknologi, som ger patienter mer precis dosering och […]

Arkiv