News Tag: News

Lipidor meddelar godkännande för start av klinisk Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02G2

STOCKHOLM, den 21 mars 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets planerade kliniska Fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP02G2 för behandling av psoriasis har fått klartecken att starta av den indiska läkemedelsmyndigheten (DCGI). Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos AKP02G2 mot lindrig till medelsvår […]

Lipidor tillförs kapital genom försäljning av andelar

STOCKHOLM, den 6 mars 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att 100 Emollivet-aktier, motsvarande ca 0,7 MSEK, har avyttrats till Cerbios-Pharma SA. Lipidor genomför, som tidigare meddelats, en stegvis avyttring av sitt innehav i djurbolaget Emollivet AB. Totalt har idag 100 aktier i Emollivet sålts till Cerbios-Pharma SA […]

Lipidor adds capital through sale of shares

STOCKHOLM, Sweden, 6th March 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that 100 Emollivet shares, corresponding to approximately SEK 0.7 million, have been divested to Cerbios-Pharma SA. As previously announced, Lipidor is carrying out a step-by-step divestment of its holding in the animal company Emollivet AB. A total of […]

Lipidor AB (publ) publishes year-end report for 2023

STOCKHOLM, Sweden, 28th February 2024 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2023. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. To read the year-end report (in Swedish) click here: https://lipidor.se/investors/financial-reports/ Summary of fourth quarter […]

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2023

STOCKHOLM, den 28 februari 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. För att läsa bokslutskommunikén för 2023 klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/ Sammanfattning av fjärde kvartalet Lipidor arbetar mot […]

Lipidor completes SEK 1.7 million sale of animal segment patent

STOCKHOLM, Sweden, 24th January 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today announces that one of the company's patents, previously out-licensed to Emollivet AB, has now been sold to the same party. The sale is aimed at strengthening Lipidor's short term cash position. Since its inception in 2019, Emollivet has held […]

Lipidor genomför affär för 1,7 MSEK avseende patent relaterat till djursegmentet

STOCKHOLM, den 24 januari 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att ett av bolagets patent, som tidigare ut-licensierats till Emollivet AB, nu har avyttrats till samma part. Försäljningen syftar till att kortsiktigt stärka Lipidors kassa. Emollivet har sedan sin start år 2019 haft en licens på Lipidors´s IP […]

Lipidor adds 1.1 MSEK through sale of shares in associated company and agreement of loan

STOCKHOLM, Sweden, 21st December 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that 63 shares, corresponding to approximately 0.5 MSEK, have been sold in the associated company Emollivet, and that a loan of approximately 0.6 MSEK has been taken up from the company's largest owner, Cerbios-Pharma SA. In 2023, Lipidor […]

Arkiv