January 2, 2020

Lipidor AB (publ): KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 MSEK varav 0,7 MSEK medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser.

Ceramider är lipider som är viktiga byggstenar i det yttre hudlagret och flera vanliga hudsjukdomar är förknippade med en brist av ceramider. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur hudläkemedel och hudterapier kan bli mer effektiva genom ett bättre utnyttjande av ceramider och andra lipider. Lipidors patenterade AKVANO-teknologi har en central roll i projektet och kommer att användas för administration av såväl ceramider som aktiva läkemedelssubstanser. Projektet kommer att utnyttja avancerade tekniker såsom röntgen- och neutronspridning för att studera lipidstrukturerna.

”Genom att arbeta tvärvetenskapligt i detta viktiga projekt hoppas vi kunna hitta nya tillämpningsområden och vidareutveckla AKVANO. Projektets fyra delar kommer var och en att tillföra viktig information för vår fortsatta utveckling av formuleringssystem,” säger Jan Holmbäck, CSO Lipidor.