July 7, 2020

Lipidor AB (publ) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD

Lipidor AB (”Lipidor”) meddelar att dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har rekryterat Stina Linge som VD. Stina Linge kommer närmast från en position som Head of Startup Programs på Chalmers Ventures. Stina tillträder sin position den 2 september 2020.

Lipidor meddelade nyligen en uppdaterad plan för att öka kommersialiseringstakten av dotterföretaget Emollivets produkter för djur-applikationer. Ett licensavtal som formaliserar relationen mellan Emollivet och Lipidor har ingåtts och ett emissionsförslag i Emollivet för godkännande av Lipidors bolagsstämma den 11 augusti har presenterats.

Rekryteringen av en VD till Emollivet är en nyckelfaktor för att kunna genomföra planen som meddelats. Lipidors tillika Emollivets styrelseordförande Fredrik Sjövall: ”Vi är mycket glada över att ha rekryterat Stina till Emollivet. Stina har en gedigen erfarenhet av att bygga och affärsutveckla bolag i start up fas från sin tid på Chalmers Ventures och kommer också att bidra med massor av energi till den fortsatta kommersialiseringen av AKVANO-baserade djurvårdsprodukter.”