Regulatory April 28, 2022

Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

STOCKHOLM, den 28 april 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidorar2021_2022-04-28/) samt i form av bifogad pdf.

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 28 april 2022, klockan 15.30 (CEST).