December 17, 2019

Lipidor AB (publ) uppdaterar tidplan för resultat från pågående fas III-studie – marginell förskjutning av resultatrapportering

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att resultat från pågående fas-III med kalcipotriolspray mot mild till måttlig psoriasis kommer att kunna presenteras under januari 2020 vilket innebär en marginell förskjutning i förhållande till vad som tidigare kommunicerats.

”Till följd av en mindre försening hos det CRO (clinical research organization) som genomfört studien kan vi nu konstatera att leverans av data från studien till den svenska statistikkonsult som skall analysera data och bekräfta resultat kommer att sammanfalla med jul- och nyårshelger. Detta gör att Lipidor kommer att få resultat att presentera först i januari. Den marginella förseningen har ingen kommersiell betydelse för Lipidor,” säger Ola Holmlund, CEO, Lipidor AB.

”Vi har tidigare kommunicerat att vi förväntat oss att kunna presentera resultat från studien i december och eftersom vi är många som ser fram emot att resultatet från studien skall rapporteras så vill vi informera om denna förändring av tidplanen.”