Regulatory June 29, 2023

Lipidor – Besked om kortsiktig finansiering

STOCKHOLM, den 29 juni 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett kortsiktigt lån om 1 MSEK har också signerats.

Den 22 juni meddelades att Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för en ny version av AKP02, nämligen AKP02G2. Lipidor siktar därmed fortsatt på en ny Fas-III studie med start under 2024. Den kortsiktiga finansieringen ger möjlighet till fortsatt prekliniskt arbete samt planeringen av den kliniska studien. Efter sommaren är planen att starta en process för en större finansieringsrunda.

Totalt har 274 aktier i intresseföretaget Emollivet sålts till Cerbios-Pharma SA till ett pris per aktie om 7 290 SEK. Priset har fastställts genom en extern värdering av Emollivet utförd av oberoende rådgivare. Genom transaktionen tillförs Lipidor 2 MSEK. Efter affärsuppgörelsen äger Lipidor fortsatt 13 % av aktierna i Emollivet.

Lipidor har även ingått ett låneavtal om upp till 1 MSEK med aktieägaren Råsunda Förvaltning AB. På avropade medel beräknas en och en halv (1,5 %) procent ränta per påbörjad 30-dagarsperiod och lånet regleras 30 november.