May 13, 2024

Lipidor: Bolagspresentation med Ola Holmlund

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Med anledning av den kapitalanskaffning som Lipidor offentliggjorde den 10 april 2024 vill Bolaget uppmärksamma att Penser by Carnegie offentliggjort en bolagspresentation med Bolagets VD, Ola Holmlund, på deras youtube-kanal. Bolagspresentationen syftar till att ge aktieägare och andra intressenter större insikt i Lipidors verksamhet och framtidsplaner samt om bolagets pågående företrädesemission.

Bolagspresentationen är uppladdad på Penser by Carnegies Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/cRZUdObjOV4

Bolagspresentationen finns också tillgänglig på Lipidors hemsida.