Regulatory November 30, 2023

Lipidor byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

STOCKHOLM, den 30 november 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Lipidor har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 10.00 CET.