October 7, 2020

Lipidor byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

STOCKHOLM den 7 oktober 2020: Lipidor AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser.

Lipidor AB har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 8 oktober 2020. Fram till dess kommer Corpura Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.