May 20, 2024

Lipidor: Frågestund med Ola Holmlund

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Med anledning av den kapitalanskaffning som Lipidor offentliggjorde den 10 april 2024 vill Bolaget uppmärksamma att Penser by Carnegie offentliggjort en frågestund med Bolagets VD, Ola Holmlund, på deras YouTube-kanal.

Frågestunden är uppladdad på Penser by Carnegies Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/cRZUdObjOV4

Frågestunden finns också tillgänglig på Lipidors hemsida.