October 27, 2023

Lipidor lämnar in en ny patentansökan

STOCKHOLM den 27 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan till den europeiska patentmyndigheten (European Patent Office, EPO). Patentet är sprunget ur den utveckling som skett under omformuleringsarbetet med AKP02, numera AKP02G2.

I linje med Lipidors strategi ser bolaget kontinuerligt över och arbetar för att ytterligare stärka och utöka patentskyddet för AKVANO®-teknologin. Den nya patentansökan baseras på det utvecklingsarbete som utförts under det senaste året och som lett till en uppdaterad formulering av bolagets viktigaste läkemedelskandidat för behandling av psoriasis AKP02G2. Den nya patentansökan (en så kallad prioritetsansökan) lämnades in till den europeiska patentmyndigheten (EPO) den 27 oktober 2023, och täcker även användning av formuleringsteknologin inom andra behandlingsområden.

”I AKP02G2 har formuleringens interaktion med de olika hudlagren optimerats vilket vi räknar med kommer att leda till en förbättring av de aktiva substansernas deponering och effekt,” säger Jan Holmbäck, CSO på Lipidor.

I och med den nya patentansökan kommer AKP02G2 och ett antal andra tillämpningar av teknologin (förutsatt beviljande av patentmyndigheterna) att vara patentskyddade till 2044.

”Vi har redan idag ett gediget patentskydd men självklart ser vi mycket positivt på de möjligheter som öppnas upp genom ett potentiellt förstärkt och förlängt skydd för vår teknologi,” säger Ola Holmlund, vd för Lipidor. ”Patentansökan skyddar de utvecklingsinvesteringar som gjorts och en beviljad ansökan genererar med stor sannolikhet kommersiella värden.”

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 9.45 CEST.