November 15, 2022

Lipidor lämnar uppdatering efter utfall av Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02

STOCKHOLM den 15 november 2022 – Den 28 oktober meddelade Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) att Fas III-studien med kombinationspreparatet AKP02 inte uppnådde kriteriet likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med den marknadsledande referensprodukten. Studieresultatet visar dock att AKP02 har god effekt i jämförelse med placebo och det finns stöd för att hävda effekt i paritet med andra psoriasisprodukter. Bolagets bedömning är att AKP02 fortfarande har en betydande potential och målet är fortsatt att realisera det värdet. Ett intensivt arbete pågår för att utreda förutsättningarna för detta vilket inkluderar strategi och finansiering.

Inledande dialog har förts med bolagets kommersiella partner RELIFE, ett bolag i Menarini-guppen, som har tagit del av Lipidors slutsats att såväl AKVANO® -teknologin och den specifika formuleringen fungerar och dessutom står sig väl i jämförelser med andra psoriasisprodukter. Diskussionerna är i ett tidigt skede och innefattar regulatoriska och marknadsmässiga avväganden.

Styrelsen i Lipidor utreder nu olika alternativ för att finansiera bolagets fortsatta verksamhet och fortsatt arbete kring AKP02. Det är fortsatt styrelsens uppfattning att bolagets projektportfölj innehåller flera program med betydande marknadspotential och därmed stora värden. Detta gäller bland annat programmet inom acne-området samt övriga projekt där bolaget har eller söker samarbetspartners. Det konstateras också att Lipidors dotterbolag Emollivet, som har lanserat produkter för behandling av hudåkommor på djur, utvecklas på ett positivt sätt och visar att AKVANO®-teknologin lämpar sig utmärkt för dessa applikationer.

”I och med studieresultaten är vår ståndpunkt att läkemedelskandidaten AKP02 står sig väl mot flera existerande preparat på marknaden”, säger Lipidors vd Ola Holmlund. ”Vi arbetar lösningsorienterat, faktabaserat och är fortsatt optimistiska. Nu pågår ett intensivt arbete kring strategi, affärsplan, kostnader och finansiering för att tillvarata bolagets möjligheter och värde på bästa sätt.”

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 08.00 CET.