Regulatory September 30, 2020

Lipidor meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter baserade på bolagets AKVANO®-teknologi

Stockholm den 30 september 2020 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag ett positivt utfall av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis. Studien har utförts i samarbete med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), ett israeliskt företag inriktat på utveckling och tillverkning av innovativa medicinska cannabisprodukter. Enligt samarbetsavtalet, som tecknades i december 2019, har Cannassure nu meddelat att man avser att utöva sin option och inleda förhandlingen om ett exklusivt licensavtal för utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery teknologi AKVANO® för de indikationer som Cannassure väljer. De viktigaste riktlinjerna för licensavtalet, inklusive royalty (dubbelsiffrig) som ska betalas till Lipidor för produktförsäljning, är redan definierade i samarbetsavtalet.

Samarbetet inleddes med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedelssubstanser från cannabisväxten i AKVANO®. Formuleringsarbetet har genomförts i Israel vid Cannassures toppmoderna anläggningar med stöd av Lipidors formuleringsexperter.

Produkten under utveckling är baserad på en topikal medicinsk cannabinoid som har inkorporerats i formuleringsplattformen AKVANO®. En framgångsrik utveckling av produkten kommer att göra det möjligt att administrera läkemedlet lokalt och i exakt önskad mängd medicinsk cannabinoid som spray, vilket sammantaget säkrar en förbättrad kontakt och ett optimalt genomträngande av den aktiva substansen i huden.

Som en del av genomförbarhetsstudien testades AKVANO®-teknologin och cannabinoider för kompatibilitet vilket visade att cannabinoider kan kombineras i AKVANO®-systemet som en homogen, enhetlig och stabil formulering. Cannassure testade graden av penetration genom huden genom att använda kända och accepterade modeller och fann betydande penetration av den aktiva substansen i hudvävnaden. Denna förbättrade penetration ökar sannolikheten för produktens terapeutiska potential. Enligt Cannassure kommer företaget baserat på dessa resultat att gå vidare, öka takten i utvecklingen och genomföra mer avancerade tester. Cannassure kommer att implementera teknologin för utveckling och kommersialisering av spraybara medicinska cannabisprodukter baserade på AKVANO®.

Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis.

– Vi är mycket glada över det positiva utfallet av genomförbarhetsstudien som bekräftar våra tidigare höga förhoppningar. Resultatet är en viktig milstolpe för Lipidor och för vår unika formuleringsplattform som visar att cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Samarbetet med vår partner Cannassure innebär en betydande kommersiell potential för Lipidor, säger vd Ola Holmlund, Lipidor AB.

– Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med Cannassure inom området medicinsk cannabis.

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-30 08:00 CET.