Regulatory December 10, 2019

Lipidor (Nasdaq First North: LIPI) och Cannassure (TASE:CSURE) ingår avtal om genomförbarhetsstudie och option till licens för utveckling och försäljning av topikala medicinska cannabisprodukter

Lipidor AB (“Lipidor”), ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag, och Cannassure Therapeutics Ltd (“Cannassure”), ett israeliskt företag inriktat på utveckling och tillverkning av innovativa medicinska cannabisprodukter, har idag undertecknat ett avtal om gemensam utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter. Samarbetet inleds med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedelssubstanser från cannabisväxten i Lipidors patentskyddade drug delivery-teknologi AKVANO.

Under förutsättning att genomförbarhetsstudien blir framgångsrik, har Cannassure option på att ingå ett exklusivt licensavtal för utnyttjandet av Lipidors teknologi. Cannassure kommer implementera teknologin för utveckling och kommersialisering av spraybara medicinska cannabisprodukter baserade på AKVANO.

Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis. Enligt en rapport från IMARC Group om den globala medicinska cannabismarknaden förväntas denna marknad uppgå till 44 miljarder USD år 2024.

“Vi är imponerade av Cannassures höga standard och progressiva affärsutveckling inom området för medicinsk cannabis. Avtalet med Cannassure innebär en betydande kommersiell potential för Lipidor och vi kommer, beroende på utfallet av genomförbarhetsstudien, återkomma med information avseende storleken på denna affärsmöjlighet,” säger Ola Holmlund, CEO, Lipidor AB.

“Cannassure bedömer att samarbetet med Lipidor är en väsentlig milstolpe och i linje med bolagets strategi på medellång sikt – utveckling och kommersialisering av innovativa medicinska cannabisprodukter baserade på etablerade drug delivery-system och formuleringar för förbättrat terapeutiskt värde. I Lipidor har vi funnit en professionell och pålitlig partner och vi ser fram mot ett framgångsrikt samarbete. Formuleringsarbetet kommer att genomföras i Israel vid Cannassures toppmoderna anläggningar med stöd på plats av Lipidors formuleringsexperter. Genomförbarhetsstudien förväntas vara klar under Q3 2020,” säger Ran Amis, Cannassures CEO.

“Vi har redan prekliniska data som visar att cannabinoider framgångsrikt kan inkorporeras i AKVANO. Vi har därför höga förhoppningar på en framgångsrik genomförbarhetsstudie, och fortsatt prekliniskt och kliniskt arbete tillsammans med Cannassure,” säger Jan Holmbäck, Chief Scientific Officer, Lipidor AB.

Dr. Hadile Ounallah Saad, VP R&D Cannassure tillägger:

“Vetenskapliga data har tydligt visat att cannabinoid-signalering påverkar vidmakthållandet av hudens homeostas liksom bildandet och reparation av hudbarriären i både friskt tillstånd och vid sjukdom. Det är därför sannolikt att utvecklingen av en topikal cannabisprodukt baserad på den unika AKVANO-teknologin kommer att kunna bidra till att möta icke tillgodosedda kliniska behov.”

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 07.45 CET.