January 18, 2021

Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt licensavtal avseende topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

STOCKHOLM den 18 januari 2021 – Lipidor AB (Nasdaq First North:LIPI) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE), ett israeliskt företag inriktat på utveckling och tillverkning av innovativa medicinska cannabisprodukter. Enligt avtalet har Cannassure exklusiva rättigheter till utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery teknologi AKVANO[®] i medicinska cannabisprodukter för de valda indikationerna psoriasis, atopisk dermatit, smärta och sår. Lipidor kommer erhålla royalty om 15-17,5% från kommande produktförsäljning. När en förutbestämd ackumulerad försäljningsvolym uppnås erhåller Lipidor dessutom en milstolpsersättning motsvarande 1% av börsvärdet i Cannassure, dock max 350 000 EUR. Lipidors bedömning är att denna milstolpsersättning kommer att utgå inom en tvåårsperiod.

Samarbetet inleddes med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedels-substanser från cannabisväxten i AKVANO®. Efter det positiva utfallet av den omfattande genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis valde Cannassure att utöva sin option att förhandla om en exklusiv licens för ett antal indikationsområden. Förhandlingen med Cannassure avseende det exklusiva licensavtalet för utnyttjandet av Lipidors AKVANO®-teknologi har nu slutförts och avtalet har undertecknats.

Avtalet innebär att Cannassure under de kommande åren ska utveckla produkter med målsättningen att snabbt komma ut på marknaden inom egenvårdsprodukter (OTC-produkter) och senare även inom receptbelagda läkemedel (Rx-produkter). Lipidor behåller rättigheten att utveckla medicinska cannabisprodukter som ligger utanför de indikationerna som omfattas av det exklusiva licensavtalet. Avtalet gäller så länge Lipidor har patentskydd på AKVANO®-formulering under existerande patent eller under eventuellt nya patent som kan uppkomma i samarbetet.

– Vi är mycket glada över att det exklusiva licensavtalet med Cannassure nu är på plats vilket innebär en betydande kommersiell potential för Lipidor. Det är en viktig kommersiell milstolpe och en viktig extern validering av vår unika formuleringsplattform som visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Cannassures framstående produktionsanläggning, utvecklingsresurser och distributionsrelationer för medicinsk cannabis håller hög standard. Vi har en stor tilltro till Cannassure och vi har höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att de nya läkemedlen så snabbt som möjligt ska kommersialiseras, säger Ola Holmlund, vd för Lipidor AB.

– Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med Lipidor inom området medicinsk cannabis. Lipidors beröringsfria AKVANO®-teknologi som effektivt administrerar aktiv substans till olika hudlager öppnar upp för nya behandlingar med stor patientnytta. Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis och vi har redan sett ett stort intresse från distributörer, säger Ran Amir, vd för Cannassure Therapeutics Ltd.Cannassures bedömning, baserad på publik information, är att marknaden för topikala behandlingar för indikationer som omfattas av detta licensavtal kommer att växa betydligt under de närmaste åren och kan uppgå till över 50 miljarder USD år 2027. Cannassures ambition är att konkurrera framgångsrikt inom dessa områden med innovativa medicinska cannabisprodukter.

Om AKVANO®

AKVANO® är en innovativ vattenfri och spraybar teknologi för formulering av läkemedel och i synnerhet lämplig för lokal applicering på exempelvis huden. AKVANO® är uppbyggd av noga utvalda lipider som tillsammans med ett flyktigt lösningsmedel utgör bärare av utvalda aktiva substanser. Genom att kombinera olika lipider kan AKVANO® optimeras för att önskad funktion av aktiva komponenter i formuleringen ska uppnås. Vid applicering på huden evaporerar lösningsmedlet och ett tunt lipidskikt bildas på hudytan för effektiv frisättning av den aktiva substansen.

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-18 08:15 CET.