Regulatory April 23, 2021

Lipidor publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm den 23 april 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att bolaget publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-rsredovisning-2020/) samt i form av bifogad pdf.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 12.00 CEST.