July 10, 2020

Lipidor tecknar avtal för leverans av kliniskt prövningsmaterial för Fas III studien med AKP02

Lipidor AB meddelar idag att ett avtal ingåtts om tillverkning av kliniskt prövningsmaterial mellan Lipidor och Oy Medfiles Ltd. Syftet är att ta fram ett kliniskt prövningsmaterial som ska användas för den fas III studie som Lipidor skall genomföra för läkemedelskandidaten AKP02 mot Psoriasis.

AKP02 är en läkemedelskandidat mot psoriasis som kombinerar kalcipotriol och betametason med Lipidors patenterade AKVANO-teknologi. Målsättningen med AKP02 är att erbjuda en patientvänlig spraybaserad behandlingsform mot mild till moderat psoriasis. Lipidor meddelade nyligen att ett avtal om genomförande av fas III studien ingåtts med Cadila Pharmaceuticals med start i Q1 2021. 

Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial är en förutsättning för att kunna utföra den tidigare aviserade kliniska prövningen och detta tas fram enligt GMP (Good Manufacturing Practice). Produktionen väntas starta under hösten 2020 så att prövningsmaterialet är klart i god tid före uppstart av den kliniska studien.

”Medfiles är en framstående tillverkare av kliniskt prövningsmaterial och vi är glada att samarbeta med Medfiles i förberedelserna och genomförandet av studien för AKP02,” säger Ola Holmlund, Lipidor VD. ”Vi vet sedan tidigare att AKVANO-teknologi fungerar väl med kalcipotriol och våra förberedande studier visar att även betametason inkorporeras väl. Genom avtalet med Medfiles om kliniskt prövningsmaterial kan vi bocka av ytterligare en viktig milstolpe i utvecklingen av AKP02.”

"Medfiles är stolta över att samarbeta med Lipidor inom FoU och att tillsammans föra Lipidors produkter vidare. Som ett full-service CRO, är vårt fokus att erbjuda bäst-i-klass tjänster till innovativa organisationer som Lipidor. Vi är övertygade om att vår tillverkningserfarenhet kan tillföra mervärde till detta projekt." säger Greg Ambra, VD för Medfiles.

Tillverkningen kommer att ske vid Medfiles state-of-the-art anläggning i Kuopio, Finland.