Regulatory July 7, 2020

Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie för Lipidors läkemedelskandidat AKP-02. Studien förväntas påbörjas under Q1 2021 och slutrapporteras i Q1 2022.

AKP-02 är ett läkemedel mot psoriasis som kombinerar de aktiva substanserna kalcipotriol och betametason med Lipidors spraybaserade AKVANO-teknologi. Marknaden för kombinations produkter uppgick till 580 MUSD år 2017* och Lipidor förväntar sig kunna ta betydande marknadsandelar när läkemedlet når marknaden. Lipidor har tidigare meddelat avsikten att genomföra en fullt finansierad fas III-studie med läkemedelskandidaten AKP-02 under 2020 i egen regi (se tidigare pressmeddelande från 7 maj 2020). Avtal har nu ingåtts med Cadila Pharmaceuticals om genomförande av studien.

* Data från Datamonitor

”Vi är mycket glada att kunna meddela att vi ingått ett avtal om att genomföra en registreringsgrundande fas III-studie för AKP-02, Lipidors kombinationsläkemedelskandidat mot Psoriasis. Cadila har genom den framgångsrika fas III-studien för AKP-01 visat att de på ett effektivt sätt kan rekrytera patienter, administrera dosering samt rapportera kliniska studieresultat.   Erfarenheterna från AKP-01 gör att vi har goda förhoppningar om ett effektivt samarbete och en framgångsrik studie”, säger Ola Holmlund, VD på Lipidor.

Fas III-studien planeras omfatta 270 patienter och utförs i Indien på patienter med olika hudtyper. Avsikten är att visa ekvivalent terapeutisk effekt med befintliga läkemedel mot mild till moderat psoriasis. Den observatörsblindade och placebokontrollerade studien beräknas avslutas i Q4 2021 med avrapportering i Q1 2022.  Lipidor har sedan tidigare ett samarbete med Cadila avseende läkemedelskandidaten AKP-01 och detta stärks nu genom det ingångna avtalet. 

”Marknaden har visat ett stort intresse för AKP-02 och genom att själva finansiera genomförandet av fas III-studien behåller vi hela uppsidan vid senare utlicensiering.  Vi ser fortsatt en stor potential i vår första läkemedelskandidat AKP-01 och möjligheten att nu diskutera AKP-01 och AKP-02 i ett paket gör oss till en än mer attraktiv partner för läkemedelsbolag som kan ta våra produkter genom registrering till försäljning”, sammanfattar Ola Holmlund.

Kostnaden för fas III-studien täcks av befintliga likvida medel. Diskussioner med tillverkare av kliniskt prövningsmaterial pågår och ett avtal förväntas komma på plats under Q3 2020.

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2020 kl. 11.10 CET.