Regulatory December 21, 2023

Lipidor tillförs 1,1 MSEK genom försäljning av andelar i intresseföretag samt upptagande av lån

STOCKHOLM, den 21 december 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att 63 aktier, motsvarande ca 0,5 MSEK, har avyttrats i intressebolaget Emollivet samt att ett lån om ca 0,6 MSEK tagits upp från bolagets största ägare Cerbios-Pharma SA.

Under 2023 har Lipidor gjort en stegvis avyttring av innehav i intresseföretaget Emollivet och idag meddelas ytterligare en transaktion. Totalt har 63 aktier i Emollivet sålts till Cerbios-Pharma SA till ett pris per aktie om 7 290 SEK. Priset har fastställts genom en extern värdering av Emollivet utförd av oberoende rådgivare. Genom transaktionen tillförs Lipidor ca 0,5 MSEK och efter transaktionen äger Lipidor fortsatt 253 aktier i Emollivet.

Ett räntefritt lån om ca 0,6 MSEK har också upptagits från bolagets största ägare Cerbios-Pharma SA och återbetalning sker med Emollivet-aktier. Lånet löper till den 1 mars 2024. Storleken på lånet motsvarar 89 aktier till ett pris om 7 290 sek per aktie.

Planen är även att finna en tagare för det återstående ägandet i Emollivet samt att arbeta för möjligheten att använda IP kopplat till djursegmentet för ytterligare bryggfinansiering.