Regulatory March 6, 2024

Lipidor tillförs kapital genom försäljning av andelar

STOCKHOLM, den 6 mars 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att 100 Emollivet-aktier, motsvarande ca 0,7 MSEK, har avyttrats till Cerbios-Pharma SA.

Lipidor genomför, som tidigare meddelats, en stegvis avyttring av sitt innehav i djurbolaget Emollivet AB. Totalt har idag 100 aktier i Emollivet sålts till Cerbios-Pharma SA till ett pris per aktie om 7 290 SEK och genom transaktionen tillförs Lipidor ca 0,7 MSEK.

I december meddelade Lipidor att ett lån om ca 0,6 MSEK tagits upp från Cerbios-Pharma SA, samt att återbetalning av lånet kommer att ske med 89 Emollivet-aktier. Detta är nu förestående och inom kort kommer lånet att konverteras till aktier. Efter dagens transaktion och den förestående konverteringen av lån till aktier äger Lipidor fortsatt 64 aktier i Emollivet, vilket motsvarar 2 % av bolaget. Delar av, eller hela det återstående innehavet kan också komma att avyttras för att stärka Lipidors position kortsiktigt.

”Vi kan återigen konstatera att Lipidors största ägare Cerbios-Pharma kliver fram och tar ett stort ansvar för att föra Lipidors verksamhet framåt, moten planerad finansiering och till det primära målet att genomföra en klinisk Fas-III studie för vår psoriasiskandidat”, säger Ola Holmlund, vd på Lipidor.